XSMB chủ nhật - Kết quả số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần - SXMB chủ nhật

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/07/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 07/07/2024

KH trúng ĐB: 18PR10PR5PR2PR13PR4PR14PR6PR
ĐB 04973
G.1 13645
G.2 93758 80311
G.3 08269 95236 98299 05616 56763 84794
G.4 4486 1137 3800 0678
G.5 9128 2626 0814 1094 1692 1102
G.6 876 217 170
G.7 77 79 81 80

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/06/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 30/06/2024

KH trúng ĐB: 14PG20PG17PG18PG6PG2PG19PG7PG
ĐB 44529
G.1 97547
G.2 44076 29381
G.3 58958 68481 51093 99106 23245 61102
G.4 9146 4482 7411 5298
G.5 3729 5174 5314 2979 6682 0037
G.6 523 819 023
G.7 46 71 48 56

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/06/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 23/06/2024

KH trúng ĐB: 11NZ12NZ19NZ8NZ5NZ9NZ10NZ20NZ
ĐB 28501
G.1 82333
G.2 70755 12632
G.3 66679 45096 22032 03494 56778 44165
G.4 3608 4908 3979 2964
G.5 0657 1605 8402 0155 6459 6512
G.6 582 872 699
G.7 16 36 43 49

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/06/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 16/06/2024

KH trúng ĐB: 13NR18NR14NR19NR4NR17NR1NR8NR
ĐB 17597
G.1 14213
G.2 82057 25910
G.3 34016 95620 66695 91089 19149 96769
G.4 6324 9371 9341 9350
G.5 2516 2437 5066 6839 9669 4629
G.6 254 366 156
G.7 70 32 96 81

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/06/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 09/06/2024

KH trúng ĐB: 20NG18NG9NG10NG15NG7NG16NG4NG
ĐB 29226
G.1 12081
G.2 04978 89159
G.3 75765 08766 58006 28080 09244 62832
G.4 7153 6944 3278 3322
G.5 0120 9418 9965 9898 9701 1674
G.6 166 197 692
G.7 22 53 84 19

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/06/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 02/06/2024

KH trúng ĐB: 1MZ9MZ10MZ2MZ3MZ4MZ12MZ20MZ
ĐB 27070
G.1 02994
G.2 36292 52317
G.3 07937 14608 10458 06213 58868 17285
G.4 6972 5496 2027 0066
G.5 9438 1307 9291 6736 0777 0712
G.6 000 718 703
G.7 99 90 48 11
to top