XSMB chủ nhật - Kết quả số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần - SXMB chủ nhật

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/04/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 07/04/2024

KH trúng ĐB: 2KG5KG9KG17KG19KG7KG10KG16KG
ĐB 93374
G.1 18300
G.2 59549 37037
G.3 74266 07569 23624 78397 06513 35761
G.4 1734 8632 0757 2118
G.5 7324 2369 6427 8196 1825 4339
G.6 185 275 044
G.7 65 17 72 50

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 31/03/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 31/03/2024

KH trúng ĐB: 12HZ15HZ20HZ5HZ11HZ4HZ19HZ13HZ
ĐB 36909
G.1 46217
G.2 56679 32203
G.3 29726 90557 54987 59727 68447 57932
G.4 5581 4902 3035 7503
G.5 2059 7871 4346 0991 7274 7688
G.6 183 311 228
G.7 69 90 28 81

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/03/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 24/03/2024

KH trúng ĐB: 17HR15HR3HR9HR1HR6HR8HR12HR
ĐB 88274
G.1 06693
G.2 53350 57784
G.3 04071 89897 75341 98348 75312 33461
G.4 9003 5952 0115 9805
G.5 3069 2189 5874 3454 1490 7942
G.6 935 713 633
G.7 29 09 32 39

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/03/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 17/03/2024

KH trúng ĐB: 16HG2HG5HG4HG8HG20HG6HG11HG
ĐB 39399
G.1 50264
G.2 05861 93264
G.3 27209 38005 89679 63829 34307 28483
G.4 4711 8630 7059 6601
G.5 8554 0583 0657 3523 3494 1252
G.6 639 625 190
G.7 02 50 20 30

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/03/2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 10/03/2024

KH trúng ĐB: 12GZ6GZ8GZ13GZ7GZ20GZ3GZ16GZ
ĐB 98352
G.1 69888
G.2 07390 71903
G.3 65258 30308 67847 24138 66905 28830
G.4 7379 8073 8480 8743
G.5 8680 0868 0855 7163 2615 5429
G.6 906 799 400
G.7 57 88 64 26
to top