XSMB chủ nhật - Kết quả số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần - SXMB chủ nhật

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/05/2022

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 22/05/2022

KH trúng ĐB: 8XU5XU1XU13XU6XU7XU
ĐB 24547
G.1 49158
G.2 88253 39604
G.3 77448 92351 99577 48872 58631 09422
G.4 9311 5583 1959 1099
G.5 5841 6574 2211 5029 0915 6219
G.6 571 895 203
G.7 57 56 01 47

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15/05/2022

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 15/05/2022

KH trúng ĐB: 8XM3XM10XM2XM11XM4XM
ĐB 93649
G.1 13716
G.2 59642 55194
G.3 92663 63665 00952 87008 93229 96476
G.4 3113 6305 4666 1625
G.5 3554 4132 4425 4391 0543 9212
G.6 284 673 985
G.7 10 94 56 49

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08/05/2022

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 08/05/2022

KH trúng ĐB: 8XD10XD3XD5XD13XD4XD
ĐB 51139
G.1 23395
G.2 36552 38651
G.3 04991 47157 29360 44544 87107 11543
G.4 0674 1048 2885 7008
G.5 7199 1746 0318 6714 2671 3455
G.6 474 899 639
G.7 92 70 16 23

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/05/2022

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 01/05/2022

KH trúng ĐB: 4VU11VU20VU1VU14VU8VU5VU12VU
ĐB 81691
G.1 24290
G.2 90854 72236
G.3 30217 80913 09886 88942 10442 57804
G.4 0448 4813 2448 9076
G.5 7671 6782 4277 6760 0867 9274
G.6 018 011 868
G.7 11 01 38 82

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/04/2022

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 24/04/2022

KH trúng ĐB: 6VM11VM15VM1VM12VM3VM
ĐB 97285
G.1 09752
G.2 78263 93471
G.3 55647 45149 89005 89562 00052 28702
G.4 3547 3143 6877 8162
G.5 2046 1441 7971 9312 9020 5601
G.6 150 308 710
G.7 41 11 50 45
to top