Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 28-09-2023 - KQXS POWER

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/09/2023

14 20 24 27 41 44 |23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0
Jackpot 2 0
Giải 1 0
Giải 2 0
Giải 3 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/09/2023

20 27 36 43 45 47 |35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 72,457,474,800đ
Jackpot 2 0 5,226,019,500đ
Giải 1 5 40,000,000đ
Giải 2 635 500,000đ
Giải 3 14725 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/09/2023

16 26 33 34 41 43 |53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 67,899,735,300đ
Jackpot 2 0 4,719,604,000đ
Giải 1 8 40,000,000đ
Giải 2 676 500,000đ
Giải 3 13877 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/09/2023

17 29 35 40 51 52 |23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 64,650,236,700đ
Jackpot 2 0 4,358,548,600đ
Giải 1 4 40,000,000đ
Giải 2 555 500,000đ
Giải 3 13751 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/09/2023

25 27 42 51 54 55 |45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 61,815,809,550đ
Jackpot 2 0 4,034,612,250đ
Giải 1 6 40,000,000đ
Giải 2 584 500,000đ
Giải 3 12178 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/09/2023

06 10 20 22 50 52 |34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 59,333,976,300đ
Jackpot 2 0 3,767,853,000đ
Giải 1 1 40,000,000đ
Giải 2 642 500,000đ
Giải 3 13037 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/09/2023

23 31 32 39 45 55 |28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 56,990,967,600đ
Jackpot 2 0 3,507,518,700đ
Giải 1 9 40,000,000đ
Giải 2 563 500,000đ
Giải 3 13789 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/09/2023

13 20 32 37 43 49 |40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 54,554,601,450đ
Jackpot 2 0 3,236,811,350đ
Giải 1 10 40,000,000đ
Giải 2 584 500,000đ
Giải 3 12414 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/09/2023

01 04 36 42 45 54 |32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 52,423,299,300đ
Jackpot 2 1 4,296,715,600đ
Giải 1 6 40,000,000đ
Giải 2 550 500,000đ
Giải 3 12410 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/09/2023

02 06 19 29 34 48 |39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 50,166,294,600đ
Jackpot 2 0 4,045,937,300đ
Giải 1 18 40,000,000đ
Giải 2 606 500,000đ
Giải 3 13334 50,000đ
to top