Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 09-06-2023 - KQXS POWER

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/06/2023

03 36 38 43 51 53 |02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0
Jackpot 2 0
Giải 1 0
Giải 2 0
Giải 3 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/06/2023

01 14 23 27 44 50 |43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 48,285,119,100đ
Jackpot 2 0 4,542,281,150đ
Giải 1 4 40,000,000đ
Giải 2 628 500,000đ
Giải 3 14040 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/06/2023

23 28 29 36 38 41 |07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 45,597,828,900đ
Jackpot 2 0 4,243,693,350đ
Giải 1 9 40,000,000đ
Giải 2 538 500,000đ
Giải 3 12190 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/06/2023

03 18 40 41 46 47 |36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 43,522,243,950đ
Jackpot 2 0 4,013,072,800đ
Giải 1 2 40,000,000đ
Giải 2 379 500,000đ
Giải 3 9437 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/05/2023

01 14 24 28 40 46 |34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 41,223,910,350đ
Jackpot 2 0 3,757,702,400đ
Giải 1 3 40,000,000đ
Giải 2 498 500,000đ
Giải 3 10897 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/05/2023

04 06 08 18 39 43 |28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 38,990,916,300đ
Jackpot 2 0 3,509,591,950đ
Giải 1 15 40,000,000đ
Giải 2 679 500,000đ
Giải 3 12314 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/05/2023

15 16 19 31 33 46 |07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 37,840,372,050đ
Jackpot 2 0 3,381,753,700đ
Giải 1 4 40,000,000đ
Giải 2 483 500,000đ
Giải 3 9329 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/05/2023

26 27 35 36 47 54 |40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 36,233,149,800đ
Jackpot 2 0 3,203,173,450đ
Giải 1 3 40,000,000đ
Giải 2 435 500,000đ
Giải 3 9593 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/05/2023

01 14 21 36 48 53 |44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 34,404,588,750đ
Jackpot 2 1 4,661,644,750đ
Giải 1 11 40,000,000đ
Giải 2 384 500,000đ
Giải 3 7958 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/05/2023

13 14 21 23 30 41 |49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 32,942,141,850đ
Jackpot 2 0 4,499,150,650đ
Giải 1 12 40,000,000đ
Giải 2 491 500,000đ
Giải 3 9032 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/05/2023

19 24 30 34 40 44 |51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 31,705,358,250đ
Jackpot 2 0 4,361,730,250đ
Giải 1 4 40,000,000đ
Giải 2 522 500,000đ
Giải 3 10023 50,000đ
to top