Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 26-09-2022 - KQXS POWER

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/09/2022

01 04 05 17 42 47 |09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 31,902,787,650đ
Jackpot 2 0 3,211,420,850đ
Giải 1 5 40,000,000đ
Giải 2 379 500,000đ
Giải 3 9757 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/09/2022

12 14 19 29 44 47 |26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 1 98,674,641,750đ
Jackpot 2 2 2,696,400,450đ
Giải 1 20 40,000,000đ
Giải 2 1218 500,000đ
Giải 3 25672 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/09/2022

08 27 32 43 53 54 |45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 91,614,070,200đ
Jackpot 2 0 4,608,292,950đ
Giải 1 13 40,000,000đ
Giải 2 1102 500,000đ
Giải 3 23530 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/09/2022

05 08 19 34 40 49 |39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 87,421,889,100đ
Jackpot 2 0 4,142,495,050đ
Giải 1 13 40,000,000đ
Giải 2 1064 500,000đ
Giải 3 22581 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/09/2022

03 08 19 30 41 52 |09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 83,847,890,100đ
Jackpot 2 0 3,745,384,050đ
Giải 1 17 40,000,000đ
Giải 2 1022 500,000đ
Giải 3 21739 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/09/2022

09 10 21 40 41 48 |54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 80,468,982,300đ
Jackpot 2 0 3,369,949,850đ
Giải 1 23 40,000,000đ
Giải 2 995 500,000đ
Giải 3 22559 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 10/09/2022

02 08 15 19 35 38 |14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 77,139,433,650đ
Jackpot 2 1 3,202,611,000đ
Giải 1 35 40,000,000đ
Giải 2 1706 500,000đ
Giải 3 27185 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/09/2022

09 13 23 32 36 52 |43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 75,315,934,650đ
Jackpot 2 1 5,532,384,350đ
Giải 1 19 40,000,000đ
Giải 2 1016 500,000đ
Giải 3 21348 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/09/2022

01 05 27 43 52 54 |15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 72,622,537,050đ
Jackpot 2 0 5,233,117,950đ
Giải 1 10 40,000,000đ
Giải 2 850 500,000đ
Giải 3 19240 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/09/2022

11 22 31 33 40 46 |41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 68,862,978,750đ
Jackpot 2 0 4,815,389,250đ
Giải 1 11 40,000,000đ
Giải 2 1013 500,000đ
Giải 3 20522 50,000đ
to top