Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 24-06-2024 - KQXS POWER

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/06/2024

17 25 31 35 41 42 |36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 76,722,113,100đ
Jackpot 2 0 3,970,457,500đ
Giải 1 29 40,000,000đ
Giải 2 1120 500,000đ
Giải 3 21119 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/06/2024

01 10 29 34 43 55 |49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 74,105,630,400đ
Jackpot 2 0 3,679,737,200đ
Giải 1 16 40,000,000đ
Giải 2 956 500,000đ
Giải 3 19508 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/06/2024

20 23 27 36 38 44 |52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 70,914,719,100đ
Jackpot 2 0 3,325,191,500đ
Giải 1 21 40,000,000đ
Giải 2 1184 500,000đ
Giải 3 22913 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/06/2024

05 10 14 20 26 51 |36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 67,987,995,600đ
Jackpot 2 1 3,966,842,450đ
Giải 1 13 40,000,000đ
Giải 2 927 500,000đ
Giải 3 20160 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/06/2024

08 39 45 47 49 51 |16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 64,999,817,400đ
Jackpot 2 0 3,634,822,650đ
Giải 1 16 40,000,000đ
Giải 2 789 500,000đ
Giải 3 16402 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/06/2024

13 16 21 30 32 39 |53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 62,127,460,650đ
Jackpot 2 0 3,315,671,900đ
Giải 1 19 40,000,000đ
Giải 2 887 500,000đ
Giải 3 18295 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/06/2024

13 16 32 33 35 43 |42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 59,286,413,550đ
Jackpot 2 1 3,583,225,100đ
Giải 1 12 40,000,000đ
Giải 2 914 500,000đ
Giải 3 17872 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/06/2024

18 26 38 39 47 51 |55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 56,657,129,250đ
Jackpot 2 0 3,291,082,400đ
Giải 1 18 40,000,000đ
Giải 2 772 500,000đ
Giải 3 17171 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/06/2024

01 02 07 10 13 19 |24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 54,037,387,650đ
Jackpot 2 1 3,553,778,750đ
Giải 1 18 40,000,000đ
Giải 2 1221 500,000đ
Giải 3 21813 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/06/2024

06 24 30 31 47 49 |01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 51,723,546,150đ
Jackpot 2 0 3,296,685,250đ
Giải 1 8 40,000,000đ
Giải 2 706 500,000đ
Giải 3 14445 50,000đ
to top