Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 27-01-2023 - KQXS POWER

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/01/2023

08 15 18 20 33 41 |14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 67,293,412,500đ
Jackpot 2 0 4,166,658,450đ
Giải 1 10 40,000,000đ
Giải 2 727 500,000đ
Giải 3 16315 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/01/2023

03 21 32 33 38 52 |30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 62,304,180,150đ
Jackpot 2 0 3,612,299,300đ
Giải 1 12 40,000,000đ
Giải 2 791 500,000đ
Giải 3 16980 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/01/2023

01 09 20 36 44 50 |40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 59,818,408,950đ
Jackpot 2 0 3,336,102,500đ
Giải 1 12 40,000,000đ
Giải 2 866 500,000đ
Giải 3 18669 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/01/2023

05 17 24 30 43 53 |26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 56,793,486,450đ
Jackpot 2 1 4,023,574,850đ
Giải 1 22 40,000,000đ
Giải 2 807 500,000đ
Giải 3 16275 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/01/2023

05 14 37 45 47 55 |25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 54,479,037,450đ
Jackpot 2 0 3,766,413,850đ
Giải 1 10 40,000,000đ
Giải 2 640 500,000đ
Giải 3 14449 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/01/2023

05 12 14 19 46 51 |36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 51,992,583,600đ
Jackpot 2 0 3,490,141,200đ
Giải 1 11 40,000,000đ
Giải 2 733 500,000đ
Giải 3 16298 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/01/2023

03 04 09 15 33 54 |16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 49,544,227,650đ
Jackpot 2 0 3,218,101,650đ
Giải 1 16 40,000,000đ
Giải 2 697 500,000đ
Giải 3 14990 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/01/2023

05 12 34 37 47 49 |28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 47,581,312,800đ
Jackpot 2 1 3,487,777,200đ
Giải 1 12 40,000,000đ
Giải 2 625 500,000đ
Giải 3 13368 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/01/2023

09 13 24 43 47 48 |18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 45,442,629,750đ
Jackpot 2 0 3,250,145,750đ
Giải 1 15 40,000,000đ
Giải 2 720 500,000đ
Giải 3 15390 50,000đ
to top