Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 27-05-2022 - KQXS POWER

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/05/2022

04 30 32 39 41 53 |42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 60,427,002,000đ
Jackpot 2 0 4,354,376,300đ
Giải 1 7 40,000,000đ
Giải 2 599 500,000đ
Giải 3 13789 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/05/2022

18 31 32 46 50 52 |28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 57,772,834,500đ
Jackpot 2 0 4,059,468,800đ
Giải 1 11 40,000,000đ
Giải 2 622 500,000đ
Giải 3 14714 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 21/05/2022

19 32 38 40 45 48 |02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 55,087,218,300đ
Jackpot 2 0 3,761,067,000đ
Giải 1 12 40,000,000đ
Giải 2 732 500,000đ
Giải 3 13751 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/05/2022

03 06 31 40 47 54 |08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 52,849,603,650đ
Jackpot 2 0 3,512,443,150đ
Giải 1 10 4,000,000đ
Giải 2 623 500,000đ
Giải 3 12909 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/05/2022

11 17 25 29 45 48 |53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 50,454,523,200đ
Jackpot 2 0 3,246,323,100đ
Giải 1 16 40,000,000đ
Giải 2 805 500,000đ
Giải 3 16641 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/05/2022

02 28 30 43 44 55 |22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 48,237,615,300đ
Jackpot 2 2 2,323,615,375đ
Giải 1 6 40,000,000đ
Giải 2 524 500,000đ
Giải 3 12180 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/05/2022

09 18 24 43 44 50 |15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 45,524,219,700đ
Jackpot 2 0 4,345,742,350đ
Giải 1 10 40,000,000đ
Giải 2 600 500,000đ
Giải 3 13433 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/05/2022

12 18 41 43 47 51 |10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 43,368,051,000đ
Jackpot 2 0 4,106,168,050đ
Giải 1 10 40,000,000đ
Giải 2 518 500,000đ
Giải 3 12730 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/05/2022

15 32 33 36 43 46 |31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 40,960,429,950đ
Jackpot 2 0 3,838,654,600đ
Giải 1 10 40,000,000đ
Giải 2 450 500,000đ
Giải 3 11186 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/05/2022

27 29 33 39 47 53 |55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 38,990,566,200đ
Jackpot 2 0 3,619,780,850đ
Giải 1 8 40,000,000đ
Giải 2 488 500,000đ
Giải 3 11191 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/05/2022

01 22 38 48 49 53 |42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 37,087,734,000đ
Jackpot 2 0 3,408,355,050đ
Giải 1 8 40,000,000đ
Giải 2 492 500,000đ
Giải 3 10482 50,000đ
to top