Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 24-10-2021 - KQXS POWER

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/10/2021

05 11 19 26 28 33 |09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0
Jackpot 2 0
Giải 1 0
Giải 2 0
Giải 3 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/10/2021

03 19 32 36 41 51 |35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 85,964,212,650đ
Jackpot 2 0 3,335,804,650đ
Giải 1 8 40,000,000đ
Giải 2 873 500,000đ
Giải 3 17879 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/10/2021

03 09 25 29 46 50 |18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 82,941,970,800đ
Jackpot 2 1 3,368,671,450đ
Giải 1 10 40,000,000đ
Giải 2 861 500,000đ
Giải 3 18432 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/10/2021

09 17 22 28 50 55 |07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 79,623,927,750đ
Jackpot 2 1 5,168,372,250đ
Giải 1 7 40,000,000đ
Giải 2 756 500,000đ
Giải 3 16062 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/10/2021

09 21 24 30 41 44 |40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 76,705,906,800đ
Jackpot 2 0 4,844,147,700đ
Giải 1 13 40,000,000đ
Giải 2 731 500,000đ
Giải 3 15520 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/10/2021

14 17 31 33 42 50 |40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0
Jackpot 2 0
Giải 1 0
Giải 2 0
Giải 3 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/10/2021

01 22 25 38 39 54 |19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 71,577,732,450đ
Jackpot 2 0 4,274,350,550đ
Giải 1 7 40,000,000đ
Giải 2 609 500,000đ
Giải 3 13743 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/10/2021

06 15 21 24 45 55 |46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 69,234,635,100đ
Jackpot 2 0 4,014,006,400đ
Giải 1 13 40,000,000đ
Giải 2 577 500,000đ
Giải 3 13241 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/10/2021

11 16 17 19 38 43 |24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 67,505,291,850đ
Jackpot 2 0 3,821,857,150đ
Giải 1 5 40,000,000đ
Giải 2 697 500,000đ
Giải 3 13893 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, Ngày 01/10/2021

05 06 22 26 49 51 |32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 65,583,214,500đ
Jackpot 2 0 3,608,293,000đ
Giải 1 12 40,000,000đ
Giải 2 437 500,000đ
Giải 3 8958 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/09/2021

18 23 26 32 46 49 |54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 64,225,888,500đ
Jackpot 2 0 3,457,479,000đ
Giải 1 3 40,000,000đ
Giải 2 547 500,000đ
Giải 3 11347 50,000đ
to top