Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 23-02-2024 - KQXS POWER

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/02/2024

08 19 24 31 35 55 |01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 130,331,185,950đ
Jackpot 2 1 3,419,717,350đ
Giải 1 48 40,000,000đ
Giải 2 1511 500,000đ
Giải 3 30793 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/02/2024

34 46 50 51 52 55 |05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 126,553,729,800đ
Jackpot 2 1 3,628,934,550đ
Giải 1 27 40,000,000đ
Giải 2 1586 500,000đ
Giải 3 30486 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/02/2024

08 12 17 27 38 55 |47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 120,893,318,850đ
Jackpot 2 3 1,815,013,083đ
Giải 1 22 40,000,000đ
Giải 2 1568 500,000đ
Giải 3 33396 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/02/2024

03 07 08 18 21 26 |19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 116,463,068,400đ
Jackpot 2 0 4,952,789,200đ
Giải 1 27 40,000,000đ
Giải 2 1590 500,000đ
Giải 3 33383 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/02/2024

08 17 22 31 34 49 |18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 112,343,407,950đ
Jackpot 2 0 4,495,049,150đ
Giải 1 19 40,000,000đ
Giải 2 1305 500,000đ
Giải 3 27701 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/02/2024

22 31 35 36 38 42 |11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 107,397,479,550đ
Jackpot 2 0 3,945,501,550đ
Giải 1 21 40,000,000đ
Giải 2 1225 500,000đ
Giải 3 26108 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/02/2024

08 19 27 34 46 51 |24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 103,161,578,250đ
Jackpot 2 0 3,474,845,850đ
Giải 1 28 40,000,000đ
Giải 2 1549 500,000đ
Giải 3 30460 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/02/2024

04 06 07 13 18 26 |49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 98,887,965,600đ
Jackpot 2 1 4,675,257,700đ
Giải 1 20 40,000,000đ
Giải 2 1324 500,000đ
Giải 3 27044 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/02/2024

02 07 10 22 32 40 |39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 95,065,337,100đ
Jackpot 2 0 4,250,521,200đ
Giải 1 20 40,000,000đ
Giải 2 1139 500,000đ
Giải 3 24469 50,000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN POWER 6/55

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/01/2024

03 10 13 40 49 52 |09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 91,320,972,600đ
Jackpot 2 0 3,834,480,700đ
Giải 1 19 40,000,000đ
Giải 2 1148 500,000đ
Giải 3 24000 50,000đ
to top