Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 11 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
19/04/2024 6 0 4 8 G52
28/04/2024 cn 0 8 8 G41
29/04/2024 2 0 0 8 G34
03/05/2024 6 0 3 8 G61
04/05/2024 7 0 0 8 G63
05/05/2024 cn 0 0 8 G34
06/05/2024 2 0 0 8 G71
09/05/2024 5 0 2 8 G34
11/05/2024 7 0 1 8 G31
14/05/2024 3 0 2 8 G54,G73
17/05/2024 6 0 2 8 G11,G71
to top