Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 7 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
28/12/2022 4 0 5 5 G0
02/01/2023 2 0 4 5 G74
03/01/2023 3 0 0 5 G56
08/01/2023 cn 0 4 5 G22
10/01/2023 3 0 1 5 G43
15/01/2023 cn 0 4 5 G11,G71
19/01/2023 5 0 3 5 G22
to top