Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max4D Ngày 25-05-2024

Kết quả xổ số Điện Toán MAX 4D

Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - Ngày: 31/08/2021

Giải thưởng Kết quả
Giải 1
0 0 2 3
Giải 2
5 8 1 5
9 0 7 3
Giải 3
1 0 7 2
8 7 6 9
9 4 2 0
Giải KK1
* 0 2 3
Giải KK2
* * 2 3
Kết quả xổ số Điện Toán MAX 4D

Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - Ngày: 28/08/2021

Giải thưởng Kết quả
Giải 1
5 6 0 4
Giải 2
6 6 9 4
8 1 5 4
Giải 3
4 9 2 6
4 1 4 2
2 6 9 5
Giải KK1
* 6 0 4
Giải KK2
* * 0 4
Kết quả xổ số Điện Toán MAX 4D

Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - Ngày: 26/08/2021

Giải thưởng Kết quả
Giải 1
5 1 4 1
Giải 2
2 7 8 3
3 3 5 8
Giải 3
8 4 1 7
3 9 3 3
9 7 2 6
Giải KK1
* 1 4 1
Giải KK2
* * 4 1
Kết quả xổ số Điện Toán MAX 4D

Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - Ngày: 24/08/2021

Giải thưởng Kết quả
Giải 1
4 6 2 9
Giải 2
6 7 8 8
4 9 0 6
Giải 3
1 6 0 5
6 3 8 4
6 6 0 5
Giải KK1
* 6 2 9
Giải KK2
* * 2 9
Kết quả xổ số Điện Toán MAX 4D

Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - Ngày: 21/08/2021

Giải thưởng Kết quả
Giải 1
6 3 9 3
Giải 2
4 5 6 2
3 0 8 0
Giải 3
4 5 1 4
6 7 9 6
9 8 8 4
Giải KK1
* 3 9 3
Giải KK2
* * 9 3
Kết quả xổ số Điện Toán MAX 4D

Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - Ngày: 19/08/2021

Giải thưởng Kết quả
Giải 1
3 9 6 1
Giải 2
2 9 1 2
7 8 5 0
Giải 3
8 9 6 7
5 5 6 5
6 2 4 0
Giải KK1
* 9 6 1
Giải KK2
* * 6 1
to top