Kết Quả Xổ Số Bình Định hôm nay

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30/06/2022

G XSBDH 30/06/2022
G.8 40
G.7 492
G.6 8740 1656 1023
G.5 8746
G.4 89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240
G.3 81069 16172
G.2 60519
G.1 97395
ĐB 698427

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23/06/2022

G XSBDH 23/06/2022
G.8 79
G.7 991
G.6 2856 1360 4823
G.5 6504
G.4 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866
G.3 71812 16421
G.2 40534
G.1 59223
ĐB 499819

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16/06/2022

G XSBDH 16/06/2022
G.8 25
G.7 390
G.6 6009 8437 3388
G.5 8809
G.4 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453
G.3 09262 63223
G.2 20893
G.1 61139
ĐB 566588

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09/06/2022

G XSBDH 09/06/2022
G.8 45
G.7 422
G.6 6730 0840 1567
G.5 2863
G.4 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245
G.3 32059 75461
G.2 51480
G.1 47055
ĐB 232474

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02/06/2022

G XSBDH 02/06/2022
G.8 14
G.7 958
G.6 5061 2231 0536
G.5 7625
G.4 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049
G.3 74619 91898
G.2 37785
G.1 10822
ĐB 607705

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26/05/2022

G XSBDH 26/05/2022
G.8 14
G.7 863
G.6 3735 3988 4253
G.5 7299
G.4 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657
G.3 27637 26178
G.2 81013
G.1 98922
ĐB 660307

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 19/05/2022

G XSBDH 19/05/2022
G.8 23
G.7 108
G.6 4055 7121 1913
G.5 5457
G.4 34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627
G.3 52186 96993
G.2 00566
G.1 09880
ĐB 050702

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 12/05/2022

G XSBDH 12/05/2022
G.8 60
G.7 075
G.6 1374 0743 6645
G.5 4730
G.4 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268
G.3 82068 85150
G.2 79779
G.1 61180
ĐB 993623

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 05/05/2022

G XSBDH 05/05/2022
G.8 06
G.7 527
G.6 8684 1714 7397
G.5 1525
G.4 09268 35189 74607 56300 62021 23483 30545
G.3 58421 04233
G.2 12118
G.1 35280
ĐB 040287

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 28/04/2022

G XSBDH 28/04/2022
G.8 39
G.7 444
G.6 5027 7535 0922
G.5 0622
G.4 30501 40830 79592 52653 27250 53909 87926
G.3 31817 27556
G.2 18429
G.1 40354
ĐB 588617

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 21/04/2022

G XSBDH 21/04/2022
G.8 70
G.7 880
G.6 1282 2343 3664
G.5 0398
G.4 33872 21587 08300 44095 97513 58535 88351
G.3 68495 30843
G.2 47574
G.1 58765
ĐB 841832

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 14/04/2022

G XSBDH 14/04/2022
G.8 10
G.7 457
G.6 4741 9406 2913
G.5 5938
G.4 30109 28347 99075 68767 40077 22026 12123
G.3 56457 57260
G.2 61357
G.1 08461
ĐB 514084

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 07/04/2022

G XSBDH 07/04/2022
G.8 92
G.7 151
G.6 5329 7556 5305
G.5 3137
G.4 64042 36153 69799 70084 03302 38497 97718
G.3 07550 37855
G.2 13130
G.1 04193
ĐB 721744

Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 31/03/2022

G XSBDH 31/03/2022
G.8 96
G.7 820
G.6 1199 3343 2046
G.5 7213
G.4 49790 25769 76066 89524 27279 67914 73883
G.3 74116 25801
G.2 98013
G.1 56150
ĐB 617205
to top