Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 3 3 1 01/02/2023
4 0 6 1 04/02/2023
5 2 4 1 02/02/2023
6 1 2 2 03/02/2023
7 5 5 2 30/01/2023
8 7 7 0
9 7 7 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 4 4 1 31/01/2023
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 2 4 1 02/02/2023
6 1 5 1 03/02/2023
7 7 7 0
8 0 3 2 04/02/2023
9 5 5 2 30/01/2023
to top