Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 3 3 1 25/05/2023
2 7 7 0
3 1 5 1 27/05/2023
4 7 7 0
5 0 5 2 28/05/2023
6 4 4 1 24/05/2023
7 5 5 1 23/05/2023
8 7 7 0
9 2 4 1 26/05/2023
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 2 4 1 26/05/2023
2 5 5 1 23/05/2023
3 7 7 0
4 6 6 1 22/05/2023
5 7 7 0
6 4 4 1 24/05/2023
7 1 5 1 27/05/2023
8 7 7 0
9 0 3 2 28/05/2023
to top