Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 4 4 1 18/10/2021
1 7 7 0
2 0 6 1 22/10/2021
3 7 7 0
4 2 2 3 20/10/2021
5 7 7 0
6 6 6 1 16/10/2021
7 7 7 0
8 1 5 1 21/10/2021
9 7 7 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 5 5 1 17/10/2021
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 3 3 2 19/10/2021
8 0 5 2 22/10/2021
9 2 2 2 20/10/2021
to top