Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 3 3 1 25/05/2022
1 0 1 4 28/05/2022
2 7 7 0
3 7 7 0
4 6 6 1 22/05/2022
5 7 7 0
6 1 5 1 27/05/2022
7 7 7 0
8 7 7 0
9 7 7 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 5 5 1 23/05/2022
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 1 3 3 27/05/2022
8 0 3 2 28/05/2022
9 3 3 1 25/05/2022
to top