Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 1 2 2 18/05/2024
3 3 3 1 16/05/2024
4 7 7 0
5 7 7 0
6 2 4 1 17/05/2024
7 0 6 1 19/05/2024
8 5 5 1 14/05/2024
9 6 6 1 13/05/2024
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 5 5 1 14/05/2024
1 7 7 0
2 1 5 1 18/05/2024
3 7 7 0
4 3 3 1 16/05/2024
5 7 7 0
6 4 4 2 15/05/2024
7 7 7 0
8 0 4 2 19/05/2024
9 7 7 0
to top