Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 7 1 01/12/2023
1 3 3 2 28/11/2023
2 1 6 1 30/11/2023
3 8 8 0
4 2 5 1 29/11/2023
5 4 4 2 27/11/2023
6 8 8 0
7 5 5 1 26/11/2023
8 8 8 0
9 8 8 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 8 8 0
1 0 5 2 01/12/2023
2 7 7 1 24/11/2023
3 3 3 2 28/11/2023
4 8 8 0
5 8 8 0
6 1 4 2 30/11/2023
7 4 4 1 27/11/2023
8 8 8 0
9 8 8 0
to top