Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 23/02/2024

G XSTD 23/02/2024
G.8 tructiep
G.7 79
G.6 308 973 820
G.5 7824
G.4 0547 6741 7941 7289 tructiep tructiep tructiep
G.3 59775 29439
G.2 25337
G.1 88635
ĐB 16053

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 22/02/2024

G XSTD 22/02/2024
G.8 tructiep
G.7 25
G.6 450 637 460
G.5 4126
G.4 9404 2834 6012 1448 tructiep tructiep tructiep
G.3 40481 49867
G.2 07072
G.1 52311
ĐB 82488

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 21/02/2024

G XSTD 21/02/2024
G.8 tructiep
G.7 08
G.6 661 051 291
G.5 5983
G.4 9969 4749 3131 7918 tructiep tructiep tructiep
G.3 45049 69513
G.2 40187
G.1 73548
ĐB 99937

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 20/02/2024

G XSTD 20/02/2024
G.8 tructiep
G.7 68
G.6 592 419 079
G.5 0866
G.4 7939 8580 7131 0783 tructiep tructiep tructiep
G.3 30032 78750
G.2 37216
G.1 97758
ĐB 57406

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 19/02/2024

G XSTD 19/02/2024
G.8 tructiep
G.7 64
G.6 554 331 982
G.5 0057
G.4 1440 1020 4024 9170 tructiep tructiep tructiep
G.3 13459 21260
G.2 93219
G.1 19995
ĐB 75801

Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 18/02/2024

G XSTD 18/02/2024
G.8 tructiep
G.7 56
G.6 093 429 132
G.5 3849
G.4 0270 5179 3109 4524 tructiep tructiep tructiep
G.3 47851 91743
G.2 94691
G.1 64007
ĐB 39903

Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 17/02/2024

G XSTD 17/02/2024
G.8 tructiep
G.7 73
G.6 062 725 757
G.5 5821
G.4 4666 5495 8905 6655 tructiep tructiep tructiep
G.3 87942 42677
G.2 84216
G.1 03133
ĐB 58294

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 16/02/2024

G XSTD 16/02/2024
G.8 tructiep
G.7 98
G.6 720 634 467
G.5 8695
G.4 8683 1661 7450 8941 tructiep tructiep tructiep
G.3 56995 55805
G.2 97331
G.1 00693
ĐB 34864

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 15/02/2024

G XSTD 15/02/2024
G.8 tructiep
G.7 51
G.6 333 911 376
G.5 2241
G.4 6513 1726 6179 2439 tructiep tructiep tructiep
G.3 85035 50958
G.2 95565
G.1 33214
ĐB 48331

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 14/02/2024

G XSTD 14/02/2024
G.8 tructiep
G.7 53
G.6 951 967 787
G.5 4637
G.4 6083 0603 6674 3990 tructiep tructiep tructiep
G.3 15037 87341
G.2 87976
G.1 67840
ĐB 17670

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 13/02/2024

G XSTD 13/02/2024
G.8 tructiep
G.7 63
G.6 944 182 395
G.5 1050
G.4 6749 3710 6705 8203 tructiep tructiep tructiep
G.3 25123 77887
G.2 21547
G.1 22276
ĐB 39100

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 08/02/2024

G XSTD 08/02/2024
G.8 tructiep
G.7 42
G.6 473 597 056
G.5 9570
G.4 9488 7388 2208 9004 tructiep tructiep tructiep
G.3 11923 39951
G.2 81504
G.1 17339
ĐB 85852

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 07/02/2024

G XSTD 07/02/2024
G.8 tructiep
G.7 62
G.6 638 152 189
G.5 2043
G.4 9296 1005 2278 5705 tructiep tructiep tructiep
G.3 23490 95377
G.2 84043
G.1 41504
ĐB 67384

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 06/02/2024

G XSTD 06/02/2024
G.8 tructiep
G.7 52
G.6 017 320 886
G.5 2312
G.4 1990 1136 7461 6895 tructiep tructiep tructiep
G.3 28941 63811
G.2 49583
G.1 65567
ĐB 91267
to top