Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 26/09/2022

G XSTD 26/09/2022
G.8 tructiep
G.7 62
G.6 884 736 215
G.5 2987
G.4 6160 0094 1043 2015 tructiep tructiep tructiep
G.3 32501 94496
G.2 50213
G.1 06763
ĐB 93712

Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 25/09/2022

G XSTD 25/09/2022
G.8 tructiep
G.7 89
G.6 104 934 481
G.5 3701
G.4 1818 5842 0140 4657 tructiep tructiep tructiep
G.3 38607 71890
G.2 50137
G.1 36837
ĐB 59509

Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 24/09/2022

G XSTD 24/09/2022
G.8 tructiep
G.7 08
G.6 368 823 443
G.5 0386
G.4 8467 7574 1579 7138 tructiep tructiep tructiep
G.3 67243 04747
G.2 39583
G.1 01140
ĐB 08154

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 23/09/2022

G XSTD 23/09/2022
G.8 tructiep
G.7 01
G.6 724 174 453
G.5 0160
G.4 3605 3596 2870 5392 tructiep tructiep tructiep
G.3 69170 12911
G.2 75772
G.1 63302
ĐB 79436

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 22/09/2022

G XSTD 22/09/2022
G.8 tructiep
G.7 37
G.6 495 283 089
G.5 5119
G.4 1992 5460 0527 7755 tructiep tructiep tructiep
G.3 11078 35566
G.2 67639
G.1 14235
ĐB 76777

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 21/09/2022

G XSTD 21/09/2022
G.8 tructiep
G.7 05
G.6 380 518 321
G.5 5136
G.4 7785 6343 5951 3385 tructiep tructiep tructiep
G.3 57514 55801
G.2 28539
G.1 04642
ĐB 44823

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 20/09/2022

G XSTD 20/09/2022
G.8 tructiep
G.7 71
G.6 818 799 831
G.5 0799
G.4 9164 3207 6899 0093 tructiep tructiep tructiep
G.3 84226 05736
G.2 03694
G.1 51429
ĐB 50221

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 19/09/2022

G XSTD 19/09/2022
G.8 tructiep
G.7 95
G.6 927 362 456
G.5 7124
G.4 2546 5002 0826 2950 tructiep tructiep tructiep
G.3 18739 41960
G.2 76774
G.1 45485
ĐB 62198

Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 18/09/2022

G XSTD 18/09/2022
G.8 tructiep
G.7 05
G.6 781 007 337
G.5 6188
G.4 2580 6226 0074 0880 tructiep tructiep tructiep
G.3 25494 16326
G.2 09941
G.1 36603
ĐB 14894

Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 17/09/2022

G XSTD 17/09/2022
G.8 tructiep
G.7 65
G.6 084 250 098
G.5 1049
G.4 5992 5247 0426 6302 tructiep tructiep tructiep
G.3 74363 31000
G.2 85254
G.1 82995
ĐB 55890

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 16/09/2022

G XSTD 16/09/2022
G.8 tructiep
G.7 90
G.6 847 449 541
G.5 6817
G.4 6222 2420 3750 8550 tructiep tructiep tructiep
G.3 43187 69772
G.2 56928
G.1 90716
ĐB 48715

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 15/09/2022

G XSTD 15/09/2022
G.8 tructiep
G.7 47
G.6 296 672 723
G.5 3383
G.4 6606 8058 1050 3792 tructiep tructiep tructiep
G.3 37527 77157
G.2 63025
G.1 95705
ĐB 87354

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 14/09/2022

G XSTD 14/09/2022
G.8 tructiep
G.7 92
G.6 851 525 505
G.5 7903
G.4 6240 7984 0724 3955 tructiep tructiep tructiep
G.3 24053 74602
G.2 25649
G.1 70165
ĐB 66581

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 13/09/2022

G XSTD 13/09/2022
G.8 tructiep
G.7 66
G.6 291 438 718
G.5 9117
G.4 7684 5001 9636 8397 tructiep tructiep tructiep
G.3 59555 55905
G.2 39452
G.1 55643
ĐB 21776
to top