Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 28/05/2022

G XSTD 28/05/2022
G.8 tructiep
G.7 63
G.6 719 640 292
G.5 2517
G.4 8907 9773 4469 8369 tructiep tructiep tructiep
G.3 75688 25120
G.2 52292
G.1 86313
ĐB 57318

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 27/05/2022

G XSTD 27/05/2022
G.8 tructiep
G.7 13
G.6 657 278 665
G.5 9378
G.4 3800 1820 6576 3971 tructiep tructiep tructiep
G.3 59259 29533
G.2 89775
G.1 67112
ĐB 29667

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 26/05/2022

G XSTD 26/05/2022
G.8 tructiep
G.7 57
G.6 296 454 735
G.5 4921
G.4 3427 2316 6061 2559 tructiep tructiep tructiep
G.3 87740 81446
G.2 58093
G.1 95585
ĐB 41717

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 25/05/2022

G XSTD 25/05/2022
G.8 tructiep
G.7 77
G.6 348 804 059
G.5 2079
G.4 7123 3738 4897 4969 tructiep tructiep tructiep
G.3 41443 41075
G.2 03599
G.1 07545
ĐB 87109

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 24/05/2022

G XSTD 24/05/2022
G.8 tructiep
G.7 30
G.6 785 619 594
G.5 2738
G.4 2857 7477 7015 3584 tructiep tructiep tructiep
G.3 31319 32255
G.2 87719
G.1 58758
ĐB 97218

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 23/05/2022

G XSTD 23/05/2022
G.8 tructiep
G.7 17
G.6 025 779 153
G.5 1192
G.4 2922 8295 5736 1480 tructiep tructiep tructiep
G.3 79055 83498
G.2 79526
G.1 64806
ĐB 29213

Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 22/05/2022

G XSTD 22/05/2022
G.8 tructiep
G.7 57
G.6 571 895 203
G.5 5841
G.4 9311 5583 1959 1099 tructiep tructiep tructiep
G.3 77448 92351
G.2 88253
G.1 49158
ĐB 24547

Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 21/05/2022

G XSTD 21/05/2022
G.8 tructiep
G.7 53
G.6 559 193 047
G.5 4238
G.4 3330 1999 6180 1527 tructiep tructiep tructiep
G.3 09500 00837
G.2 08364
G.1 20830
ĐB 85198

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 20/05/2022

G XSTD 20/05/2022
G.8 tructiep
G.7 22
G.6 218 446 574
G.5 8299
G.4 1579 8236 1126 0906 tructiep tructiep tructiep
G.3 90373 98148
G.2 93148
G.1 29924
ĐB 78195

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 19/05/2022

G XSTD 19/05/2022
G.8 tructiep
G.7 04
G.6 045 986 854
G.5 4814
G.4 4653 0404 1264 3776 tructiep tructiep tructiep
G.3 64466 55492
G.2 98236
G.1 89976
ĐB 49968

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 18/05/2022

G XSTD 18/05/2022
G.8 tructiep
G.7 28
G.6 413 766 550
G.5 9972
G.4 4650 8057 0190 9775 tructiep tructiep tructiep
G.3 33957 38478
G.2 38074
G.1 92364
ĐB 69049

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 17/05/2022

G XSTD 17/05/2022
G.8 tructiep
G.7 56
G.6 849 632 541
G.5 4858
G.4 9732 0906 5734 5995 tructiep tructiep tructiep
G.3 59976 69948
G.2 45698
G.1 76496
ĐB 58553

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 16/05/2022

G XSTD 16/05/2022
G.8 tructiep
G.7 87
G.6 553 568 678
G.5 8056
G.4 2721 9310 9589 6644 tructiep tructiep tructiep
G.3 68037 86767
G.2 26845
G.1 95077
ĐB 17713

Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 15/05/2022

G XSTD 15/05/2022
G.8 tructiep
G.7 10
G.6 284 673 985
G.5 3554
G.4 3113 6305 4666 1625 tructiep tructiep tructiep
G.3 92663 63665
G.2 59642
G.1 13716
ĐB 93649
to top