Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 26/01/2023

G XSTD 26/01/2023
G.8 tructiep
G.7 32
G.6 100 874 364
G.5 3753
G.4 2204 4344 9025 9940 tructiep tructiep tructiep
G.3 36678 49662
G.2 85331
G.1 21642
ĐB 34164

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 25/01/2023

G XSTD 25/01/2023
G.8 tructiep
G.7 07
G.6 083 687 637
G.5 4148
G.4 7943 2928 1910 4411 tructiep tructiep tructiep
G.3 44656 18647
G.2 87473
G.1 45082
ĐB 52371

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 20/01/2023

G XSTD 20/01/2023
G.8 tructiep
G.7 18
G.6 216 832 186
G.5 1138
G.4 2455 1085 3800 5406 tructiep tructiep tructiep
G.3 79710 68693
G.2 89561
G.1 62613
ĐB 91869

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 19/01/2023

G XSTD 19/01/2023
G.8 tructiep
G.7 26
G.6 915 320 074
G.5 2342
G.4 1463 1863 4482 5932 tructiep tructiep tructiep
G.3 90440 33540
G.2 65122
G.1 24246
ĐB 62857

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 18/01/2023

G XSTD 18/01/2023
G.8 tructiep
G.7 69
G.6 926 295 635
G.5 3556
G.4 3342 4405 7005 3904 tructiep tructiep tructiep
G.3 92764 68866
G.2 51893
G.1 76552
ĐB 45282

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 17/01/2023

G XSTD 17/01/2023
G.8 tructiep
G.7 35
G.6 197 642 529
G.5 4443
G.4 7295 3401 0582 6328 tructiep tructiep tructiep
G.3 87586 46192
G.2 02569
G.1 01443
ĐB 53363

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 16/01/2023

G XSTD 16/01/2023
G.8 tructiep
G.7 53
G.6 456 695 805
G.5 6232
G.4 9999 2793 8423 8738 tructiep tructiep tructiep
G.3 97698 03474
G.2 79324
G.1 83587
ĐB 48260

Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 15/01/2023

G XSTD 15/01/2023
G.8 tructiep
G.7 45
G.6 938 566 749
G.5 9333
G.4 7401 4194 1991 5569 tructiep tructiep tructiep
G.3 84792 14379
G.2 14590
G.1 25945
ĐB 44221

Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 14/01/2023

G XSTD 14/01/2023
G.8 tructiep
G.7 02
G.6 949 318 656
G.5 0737
G.4 1213 7375 8375 1727 tructiep tructiep tructiep
G.3 26177 28240
G.2 84830
G.1 27086
ĐB 62940

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 13/01/2023

G XSTD 13/01/2023
G.8 tructiep
G.7 70
G.6 962 160 238
G.5 1114
G.4 8234 7644 3492 0818 tructiep tructiep tructiep
G.3 38562 54962
G.2 94856
G.1 70413
ĐB 60762

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 12/01/2023

G XSTD 12/01/2023
G.8 tructiep
G.7 47
G.6 122 547 305
G.5 5434
G.4 2502 3884 3118 5818 tructiep tructiep tructiep
G.3 09319 34625
G.2 27621
G.1 99849
ĐB 18452

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 11/01/2023

G XSTD 11/01/2023
G.8 tructiep
G.7 97
G.6 001 655 214
G.5 8549
G.4 3310 7880 2041 5685 tructiep tructiep tructiep
G.3 18352 34017
G.2 96915
G.1 31511
ĐB 04942

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 10/01/2023

G XSTD 10/01/2023
G.8 tructiep
G.7 44
G.6 061 913 843
G.5 8146
G.4 6386 5753 7345 3988 tructiep tructiep tructiep
G.3 95651 44209
G.2 67096
G.1 88140
ĐB 81191

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 09/01/2023

G XSTD 09/01/2023
G.8 tructiep
G.7 91
G.6 747 254 703
G.5 4225
G.4 9459 2157 2326 3734 tructiep tructiep tructiep
G.3 49767 38438
G.2 24159
G.1 16270
ĐB 78014
to top