Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 22/10/2021

G XSTD 22/10/2021
G.8 tructiep
G.7 17
G.6 220 319 205
G.5 3329
G.4 1960 3013 8505 0372 tructiep tructiep tructiep
G.3 31166 16493
G.2 74574
G.1 23615
ĐB 56628

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 21/10/2021

G XSTD 21/10/2021
G.8 tructiep
G.7 20
G.6 082 955 126
G.5 8738
G.4 0874 1320 1402 3657 tructiep tructiep tructiep
G.3 93482 67157
G.2 02778
G.1 00442
ĐB 93188

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 20/10/2021

G XSTD 20/10/2021
G.8 tructiep
G.7 93
G.6 078 211 930
G.5 5101
G.4 5064 2617 1255 9438 tructiep tructiep tructiep
G.3 10246 09333
G.2 26081
G.1 76644
ĐB 56449

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 19/10/2021

G XSTD 19/10/2021
G.8 tructiep
G.7 67
G.6 824 718 423
G.5 3012
G.4 4230 5354 7655 4600 tructiep tructiep tructiep
G.3 17762 21068
G.2 11804
G.1 67039
ĐB 86847

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 18/10/2021

G XSTD 18/10/2021
G.8 tructiep
G.7 34
G.6 747 489 116
G.5 1928
G.4 2752 3870 5919 6155 tructiep tructiep tructiep
G.3 01162 58433
G.2 75749
G.1 38670
ĐB 11609

Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 17/10/2021

G XSTD 17/10/2021
G.8 tructiep
G.7 23
G.6 518 407 906
G.5 5822
G.4 4593 1833 4313 1612 tructiep tructiep tructiep
G.3 67474 16929
G.2 28113
G.1 45261
ĐB 24640

Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 16/10/2021

G XSTD 16/10/2021
G.8 tructiep
G.7 56
G.6 970 084 208
G.5 4597
G.4 3823 4029 6037 8722 tructiep tructiep tructiep
G.3 22086 11007
G.2 58163
G.1 51010
ĐB 66067

Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 15/10/2021

G XSTD 15/10/2021
G.8 tructiep
G.7 88
G.6 432 412 974
G.5 8125
G.4 3490 7166 1748 5327 tructiep tructiep tructiep
G.3 29917 25742
G.2 31313
G.1 83454
ĐB 64218

Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 14/10/2021

G XSTD 14/10/2021
G.8 tructiep
G.7 44
G.6 067 225 133
G.5 3411
G.4 1848 0051 9922 4854 tructiep tructiep tructiep
G.3 20875 24309
G.2 35528
G.1 12662
ĐB 04019

Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 13/10/2021

G XSTD 13/10/2021
G.8 tructiep
G.7 20
G.6 397 539 413
G.5 2113
G.4 2021 5690 8849 0711 tructiep tructiep tructiep
G.3 56223 06547
G.2 78632
G.1 34123
ĐB 49522

Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 12/10/2021

G XSTD 12/10/2021
G.8 tructiep
G.7 81
G.6 364 768 934
G.5 2166
G.4 3826 2625 5000 9607 tructiep tructiep tructiep
G.3 46758 46707
G.2 47494
G.1 73209
ĐB 05618

Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 11/10/2021

G XSTD 11/10/2021
G.8 tructiep
G.7 55
G.6 758 499 915
G.5 0230
G.4 2222 8289 8745 8322 tructiep tructiep tructiep
G.3 17432 24701
G.2 72755
G.1 06050
ĐB 72142

Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 10/10/2021

G XSTD 10/10/2021
G.8 tructiep
G.7 48
G.6 246 585 284
G.5 2069
G.4 4671 1897 4473 0285 tructiep tructiep tructiep
G.3 01269 23827
G.2 10842
G.1 88649
ĐB 06085

Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 09/10/2021

G XSTD 09/10/2021
G.8 tructiep
G.7 33
G.6 341 184 364
G.5 6514
G.4 4207 4639 7518 3207 tructiep tructiep tructiep
G.3 95981 27557
G.2 52422
G.1 70905
ĐB 31156
to top